Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM TÚLMÉRETES, TÚLSÚLYOS JÁRMŰ KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSÉHEZ

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közúton a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet alapján a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséhez A közút kezelője meghatározza azt az útvonalat, amelyen a jármű közlekedhet és azokat a feltételeket, amelyek a jármű közlekedése során biztosítják a közút és tartozékainak védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának megóvását.

Kulcsszavak: KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM TÚLMÉRETES, TÚLSÚLYOS JÁRMŰ KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSÉHEZ

Magánszermély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő igénye keletkezik.

Magánszemély a kérelmet papíralapon – postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen – vagy elektronikus úton nyújtható be.

Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Ügyintézési határidő 15 nap

A kérelem, amelynek tartalmaznia kell:

1) A járműszerelvény minden járműve saját forgalmi engedélye alapján megadott adatok: rendszám, honosság, fajta, saját tömeg (t).

2) A közútkezelői hozzájárulást igénylő saját iktatószáma.

3) A közútkezelői hozzájárulás átvételi helye.

4) A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó neve és pontos címe.

5) Az a felelős természetes vagy jogi személy neve és pontos címe, adószáma, akinek a nevére a túlsúly és/vagy eljárási díj számla kerül.

6) A közútkezelői hozzájárulást hitelesítő (28) és azt a hozzájárulást kiadó szervezetnél benyújtó természetes vagy jogi személy neve és pontos címe.

7) Az a személy, aki a fuvarfeladat teljes lebonyolítása alatt bármikor értesíthető, felvilágosítást nyújt, illetve a közútkezelői hozzájárulást igénylő nevében eljárási, intézkedési jogkörrel felhatalmazott: név, telefonszám (rádiótelefon), telefax szám, e-mail cím.

8) A Magyarország területén történő szállítás megkezdésének tervezett dátuma: év, hónap, nap.

9) A szállítás megkezdésének kiindulási helységneve, illetve határátkelőhely megnevezése.

10) A kiindulási helységen belüli pontos cím: utca, házszám .

11) A Magyarország területén történő szállítás befejezésének tervezett dátuma: év, hónap, nap. Az engedély elkészítésekor automatikusan kerül kitöltésre a jogszabályban meghatározott időtartamra. 

12) A célállomás helységneve, illetve határátkelőhely megnevezése.

13) A célállomás helységén belüli pontos cím: utca, házszám.

14-15) Az közútkezelői hozzájárulás típusa:
eseti (egy alkalomra szóló)
időszakos (oda-vissza szállításokra szóló)

16) Alváz magassága (a talaj és az alváz közötti méret)

17) A szállítmány hosszúsága méterben, két tizedes pontossággal.

18) A szállítmány legnagyobb szélessége méterben, két tizedes pontossággal.

19) A szállítmány legnagyobb magassága méterben, két tizedes pontossággal.

20) A szállítandó rakomány megnevezése.

21) A szállítandó rakomány bruttó tömege (t).

22) Nyilatkozat a rakomány megbonthatóságáról az alábbi kódszámok segítségével:

0. Bonthatatlan

1. A szállítmány károsodását eredményezi,

2. Az átrakás, szétszerelés költségei magasak,

23) A 36/2017. (IX.18) NFM rendelet 14-15. & alapján kérelmezett díjkedvezmények:

a) Élőállat vagy ömlesztett árút szállító tartálykocsi
b) ISO konténert vagy cserefelépítményt szállít – 42t
c) ISO konténert vagy cserefelépítményt szállít – 44t
d) Alternatív üzemanyag
e) Mezőgazdasági vontató
f) Csuklós jármű
g) Autóbusz kedvezmény

24) A szállítmány legnagyobb magassága a műszakilag lehetséges legnagyobb magasságcsökkentést követően méterben, két tizedes pontossággal.

25) A jármű/járműszerelvény tengelyeinek adatai:

sorszám,
típus (nem kötelező): a 6/1990. KöHÉM rendeletben meghatározott egyes, útkímélő egyes tengely, illetve kettős vagy hármas tengelycsoport
a hajtott tengely/tengelyek megjelölése

az útkímélő tengely/tengelyek megjelölése
a rakott jármű/járműszerelvény tengelyterhelései tonnában, két tizedes pontossággal.
az adott sorszámú és az azt megelőző sorszámú tengely távolsága méterben, két tizedes pontossággal,
az adott sorszámú tengelyen lévő kerekek száma,
az azonos tengelyen lévő kerekek függőleges osztósíkja közötti távolság méterben, két tizedes pontossággal.
26) A szállítmány össztömege tonnában, két tizedes pontossággal.

27) Az igénnyel kapcsolatos egyéb tájékoztatás vagy kérés részére rendelkezésre álló mező.

28) Az közútkezelői hozzájárulást átvevő személy hitelesítése:

jogi személy esetén cégbélyegző, a igénylő olvasható aláírása és a kitöltés dátuma (év, hónap, nap),
magánszemély esetén olvasható aláírás és az igény kitöltésének dátuma (év, hónap, nap)

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjköteles.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki, Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Közlekedési és Útügyi Osztály

A hozzájárulásban a közút kezelője a közút állagának védelme, a forgalom biztonsága érdekében feltételeket írhat elő.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Szombathely Település