Budapest 11 Gyámnevezés, gyámságból való kizárás

A szülői felügyeletet gyakorló szülő a halála esetére kiskorú gyermeke részére nevezhet meg gyámot vagy a gyámságból kizárhat személyeket a települési önkormányzat jegyzője előtt is. Az ügyintéző a személyes meghallgatáson a nyilatkozatot jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a gyermek és a nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy személyazonosító adatait, valamint a szülő részére történt felhívást a személyi adataiban és lakcímében történt változásról. A nyilatkozatról az ügyintéző értesíti az illetékes gyámhivatalt.
 

Kulcsszavak: Gyám, gyámnevezés, gyámkizárás

Szülői felügyelettel rendelkező természetes személy.
 

A szülői felügyelettel rendelkező szülő kérelmére gyámot nevez, vagy gyámságból kizáró nyilatkozatot tesz.  
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.
 

Írásbeli kérelem
 

Az eljárás illetékmentes
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály
 

A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben.
 

A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet.
 

Budapest 11. ker. Település