Budapest 04. ker. - Vásár, piac: engedélyköteles

Vásárt, piacot csak üzemeltetési engedély birtokában lehet üzemeltetni. A kérelmet elektronikusan benyújtott iFORM formanyomtatványon szükséges benyújtani.

Nem tartozik a vonatkozó rendelet hatálya alá a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző húsz napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Kulcsszavak: vásár, piac, piacüzemeltetési, fenntartó,

Vásár, piac üzemeltetését végezni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

Vásárt, piacot csak üzemeltetési engedély birtokában lehet üzemeltetni, ezért kérelmet kell benyújtani az illetékes jegyző felé, formanyomtatványon.

Az üzemeltetési engedélyköteles eljárás 20 nap

Benyújtandó iFORM nyomtatvány elnevezése: Vásár, illetve piac üzemeltetés iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

A vásár, piac üzemeltetési engedélyezési eljárásában szakhatóságként részt vevő Budapest Főváros Kormányhivatala V. ker. Népegészségügyi Intézete szakhatóság eljárási díja: 30.000,-Ft (1/2009. (I.30.) EüM r. 1.sz. melléklet XI.17. alapján). A díjat – ugyanezen rendelet 2.sz. melléklet 11. sorban foglaltak alapján – a 10023002-00301253 számlaszámra történő átutalással lehet befizetni. A hivatalunknál, jegyzői hatáskörben folytatott eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője
(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Budapest Főváros Kormányhivatalához címezve.

A tevékenység folytatására az üzemeltetési engedély iránti kérelmet  Vásár, illetve piac üzemeltetés iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés elnevezésű iFORM formanyomtatványon kell benyújtani.

Vásár, piac esetében az üzemeltetési engedély kérelem szükséges tartalmi elemeit a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése határozza meg.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként az alábbi hivatalok vesznek részt:

A jegyző az üzemeltetési engedéllyel rendelkező vásárokról, piacokról nyilvántartást vezet. A bejegyzett adatokról 2021.01.01. napjától az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján lehet tájékozódni (https://oknyir.kh.gov.hu).

Az üzemeltetőnek, fenntartónak az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a megszűnést 8 napon belül be kell jelenteni.

Budapest 04. ker. Település