Türelmi idő megállapítása növényvédő szer készlet ártalmatlanítására, tárolására, forgalmazására és felhasználására

A lejárt, visszavont vagy módosított engedélyű növényvédőszer készletének ártalmatlanítására, tárolására, forgalmazására és felhasználására türelmi idő kérhető a NÉBIH-től. Értékesítés és forgalmazás esetén a türelmi idő nem haladhatja meg a hat hónapot, a meglévő készletek ártalmatlanítása, tárolása és felhasználása tekintetében pedig a legfeljebb további egy évet. Indokolt esetben az előbbiektől való eltérés kérelmezhető a NÉBIH-től, ez esetben a felhasználás legfeljebb a termék felhasználhatósági idejének végéig engedélyezhető.
 

Kulcsszavak: növényvédő szer, visszavonás, türelmi idő, forgalmazás, felhasználás, kiskereskedő, nagykereskedő

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható az e-papír rendszeren keresztül.


Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 18. § (11)-(12) bekezdés
Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 46. cikk

NÉBIH