Növényvédő szer forgalomba hozatala eltérő kereskedelmi néven (származtatott engedély)

A Magyarországon engedélyezett növényvédő szer engedélyokiratban foglalttól eltérő kereskedelmi néven való forgalomba hozatalát és felhasználását a NÉBIH-nél kell kérelmezni, amely származtatott engedélyt állít ki. A származtatott engedély megegyezik a referencia növényvédő szer engedélyével és az abban foglalt előírások szerint hozható forgalomba és használható fel.
 

Kulcsszavak: növényvédő szer, engedélyezés, módosítás, származtatott engedély, új név, más kereskedelmi név

A referencia növényvédő szer engedélyese vagy aki a növényvédő szert eltérő kereskedelmi néven kívánja forgalomba hozni.

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható az e-papír rendszeren keresztül.

Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Ügyintézés határideje: 1 év

Amennyiben a kérelmet nem a referencia növényvédő szer engedélyese nyújtja be, a kérelemhez csatolni kell a referencia növényvédő szer engedélyesének hozzájáruló nyilatkozatát.

Származtatott engedély - más kereskedelmi név használata már engedélyezett készítményre: 50.000 Ft
Új engedély kiadása egy már meglévő engedély értékelése alapján: Az alkalmazandó engedélyezési díj 25%-a

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 20/A. §

NÉBIH