Békéscsaba - Házasság anyakönyveztetése

A házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyvfelvételhez jogszabály előírása alapján mindkét házasulandó együttes személyes jelenléte szükséges.

Kulcsszavak: Házasság, anyakönyv, kivonat

A házasulandó pár, menyasszony és a vőlegény.

Személyesen együttesen kell megjelenni, a házasságkötéshelye szerint illetékes anyakönyvvezető előtt az előzetesen egyeztetett időpontban.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasulandó – vagy amennyiben egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel– a házasságkötési szándékát személyesen bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti.

A házasságkötés pontos időpontját és helyszínét az anyakönyvvezető a jegyzőkönyv felvételekor a házasulandókkal folytatott egyeztetést követően, a jogszabály által előírt kötelező 30 napos várakozási idő, valamint a szabad időpontok figyelembevételével tűzi ki.
A 30 napos várakozási idő alól a jegyző indokolt esetben felmentést adhat.

A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.

A jegyzőkönyv 1 évig érvényes, a házasságkötést egy éven belül kell megkötni.

Illetékmentes

 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - anyakönyvvezető

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Békés Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Ha 30 napos várakozási idő alóli felmentés tárgyában, illetve a házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötése tárgyában hozott jegyzői határozat ellen illetékmentes fellebbezés nyújtható be a Békés Megyei Kormányhivatalhoz.

A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén.

Békéscsaba Település