Kecskemét - Helyi jövedéki adó

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését - pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Kulcsszavak: pálinkafőző

A desztillálóberendezés tulajdonosa.

A magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni.

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, amennyiben

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki

felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül.

Aki a felszólításának határidőig nem tesz eleget, azt az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

Bejelentés: A desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni.

A benyújtandó nyomtatvány

az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy, ügytípus: jövedéki adó (magánfőzött párlat) címszó alatt kiválasztható:

Bejelentés, desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

űrlap.

 

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó-és vámhatósághoz. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.

A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja.

További információk az állami adó- és vámhatóság honlapján:

https://nav.gov.hu/

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Kecskemét Település