Pécs – Parlagfűmentesítési ügyek

A hivatalból vagy bejelentés alapján induló eljárásban helyszíni szemlét követően – az eljárás megindításáról történő ügyféli értesítés után, a növényvédelmi bírságot megállapító hatóság értesítése mellett – a közérdekű védekezés azonnali végrehajtását rendeli el a hatóság az érintett ingatlan parlagfűmentesítése érdekében.

Kulcsszavak: növényvédelem, gyomnövény, allergén, parlagfű.

Bármely személy, aki az ügytípusba sorolható szabálytalanságot észlel.

Az eljárás megindításához bejelentést kell tenni.

 

Hatóságra vonatkozó határidő:

60 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Bejelentés [tartalma: fertőzött ingatlan pontos – cím, vagy helyrajziszám alapján történő – megjelölése].

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

A közérdekű védekezés elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére kell kötelezni az ingatlan használóját/tulajdonosát. Az ingatlan osztatlan közös tulajdona esetén a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel.

Form űrlap a bejelentés megtételére [Bejelentés parlagfűvel, vagy allergén gyommal szennyezett területről (ASP-VAGYON-BEJP-2018)].

Pécs Település