A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) a) b) pontja szerint a védekezést belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el. Parlagfűvel vagy allergén gyomnövénnyel szennyezett terület lakossági bejelentése esetén kivizsgálását és a szükséges szemlék lefolytatását a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Irodájának munkatársai előzetes értesítés nélkül végzik.

">

Cegléd - Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) a) b) pontja szerint a védekezést belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el. Parlagfűvel vagy allergén gyomnövénnyel szennyezett terület lakossági bejelentése esetén kivizsgálását és a szükséges szemlék lefolytatását a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Irodájának munkatársai előzetes értesítés nélkül végzik.

Kulcsszavak: bejelentés, parlagfű, allergén gyom, Cegléd

Az eljárás lefolytatására Cegléd város közigazgatási területén a jegyző jogosult bejelentésre vagy hivatalból eljárva.

A kérelem papír alapon benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Hatósági Irodájánál annak nyitvatartási rendje szerint, valamint elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-VAGYON-BEJP-2018

Űrlap megnevezése: Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről

Az űrlap bejelentkezés nélkül is online kitölthető és nyomtatás után benyújtható papír alapon természetes személy ügyfelek részéről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint.

Az eljárás illetékmentes.

A hatáskör és illetékesség: A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

Az elsőfokú helyi hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a döntés közlésétől számított az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint meghatározott határidőn belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest V., Városház u. 7.), illetékmentes fellebbezési beadvánnyal, a döntést meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A belterületi védekezés kiterjed továbbiakban Cegléd Város Önkormányzata a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2014. (III. 27.) számú önkormányzati rendeletében szabályzott, a parlagfű és egyéb allergén gyomok mentesítésének szabályaira is a járdák és előkertek vonatkozásában. Az előkertek vonatkozásában az ellenőrzéseket a város Közterület-felügyelete látja el.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "mezőgazdaság, környezetvédelem" lehetőséget. A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Cegléd Település