Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti kérelem

A vadászatra jogosult a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben csak a vadászati hatóság engedélyével térhet el. A vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére a tíz százalékot meghaladó mértékű eltérést engedélyezheti. A vadászati hatóság engedélye nélküli tíz százalékot meghaladó mértékű eltérés vadgazdálkodási bírság kiszabását vonja maga után.

Kulcsszavak: éves, vadgazdálkodás, terv, tíz, százalék, meghaladó, mérték, eltérés, engedélyezés, kérelem

A kérelem benyújtására jogosult az elsőfokú (területi) vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult vagy annak képviseletében eljáró meghatalmazott.

2018. január 1-től a vadászatra jogosult, mint ügyfél (gazdálkodó szervezet) és a vadászati hatóság (államigazgatási szerv) között csak elektronikusan, ún. biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján lehet kommunikálni és megküldeni a dokumentumokat. A biztonságos kézbesítési szolgáltatás felülete az arra kötelezettek körében nem országosan egységes. A vadászatra jogosultnak (gazdálkodó szervezet) rendelkeznie kell biztonságos kézbesítési szolgáltatási címmel vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőséggel (cégkapu). Az elektronikus ügyintézés szabályai az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben vannak rögzítve.

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása akkor, ha a díjat az ügyfél a kérelem benyújtását megelőzően, és nem a benyújtással egyidejűleg fizeti be, továbbá amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást is. 

Igazgatási szolgáltatási díj 10 000,-Ft, fellebbezési illeték 3000,- Ft. 

Az ügyben a vadászterület fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal (kivéve Pest megyében, ahol az Érdi Járási Hivatal és Csongrád megyében, ahol a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal), mint elsőfokú vadászati hatóság jogosult eljárni.

A döntés (határozat) közlésétől számított 15 napon belül az ügyfél jogorvoslattal élve fellebbezést terjeszthet elő a határozatot meghozó elsőfokú vadászati hatóságnál. A fellebbezést indokolni kell. A jogorvoslati eljárás díját (fellebbezési illeték) a másodfokon eljáró hatósághoz kell befizetni, és a befizetést igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. Ha a díj megfizetése az elsőfokú hatósághoz történt, akkor az köteles az összeget átutalni a másodfokú vadászati hatóságnak. A fellebbezés alapján az elsőfokú hatóság a határozatát módosíthatja, javíthatja, kiegészítheti vagy visszavonhatja. Ha ezeket nem teszi meg, akkor a fellebbezést az ügy minden iratával együtt felterjeszti a másodfokú vadászati hatóságnak, aki a fellebbezést megvizsgálja és elbírálja (helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti).

A nagyvadfajok nőivarú egyedeinek és szaporulatának, a vaddisznónak, valamint a házi görény, nyest, borz, róka, aranysakál, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedve, dolmányos varjú, szarka, szajkó fajok egyedeinek éves vadgazdálkodási tervben jóváhagyott elejtési darabszámának tíz százalékot meghaladó mértéken felüli hasznosítása a vadászati hatóság külön engedélye nélkül túlléphető.

EKEIDR2