HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ BEJELENTÉS VAGY ENGEDÉLYKÉRELEM

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni, illetve bizonyos termékkörök esetén engedélyt kérni.  Az engedélyköteles (üzletköteles) termékköröket a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Kulcsszavak: Kereskedelmi tevékenység bejelentése

Kereskedelmi tevékenységet folytatni kívánó, Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő.

A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges nyomtatványt és mellékleteit a hivatal részére elektronikus úton szükséges megküldeni. A kérelem mellékleteként csatolandó a használati jogcímet bizonyító bérleti szerződés, illetve hozzájáruló nyilatkozat/nyilatkozatok a tulajdonostól. (tulajdoni lapot nem kell csatolni)

25 nap

1. tevékenység megkezdésekor bejelentés/engedély kérelem esetén:

2. adatváltozás / megszüntetés / nyitvatartás módosítás esetén:

Az eljárás 2021.01.01. napjától illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője

Felettes szerv: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat:

Közigazgatási per indítható a kereskedelmi hatóságnak azon döntéseivel szemben, ha a tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a kereskedelmi hatóság:

- elrendeli az üzlet vagy szálláshely ideiglenes bezárását,

- ha a kereskedő tevékenysége a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár, az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében korlátozó, tiltó rendelkezéseket hoz,

- megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését,

- ha az adott tevékenység végzése engedélyhez kötött, visszavonja az engedélyt,

- közterületi értékesítés szabályainak megszegése kivételével bírságot szab ki, illetve

- a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmaz

A közigazgatási per indításához a hatóság döntésének közlésétől számított 30 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, de Szegedi Törvényszékhez címzett keresetlevél formájában kell benyújtani. A per eljárási illetéke 30.000,- Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A kereskedelmi hatóság egyéb döntéseivel szemben a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Hódmezővásárhely Település