Budaörs-Behajtási engedély VEPI 001

A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához közútkezelői hozzájárulás szükséges. A hozzájárulást az Önkormányzat polgármestere – a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében - adja ki.

A fentieken túl az 5 tonna súlykorlátozással védett helyi közutakra az 5 és 10 tonna közé eső össztömegű tehergépjárművek behajtásához közútkezelői hozzájárulás szükséges.

Kulcsszavak: behajtási engedély

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a tehergépjármű tulajdonosának (üzemben tartójának) kell benyújtania.

A rendelet hatálya kiterjed a Budaörs város közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló helyi  közutakra.

 A rendelet hatálya nem terjed ki az 1-es számú függelékben meghatározott utakra, továbbá a magántulajdonban lévő utakra, és a közfeladatot ellátó gépjárművekre.

Behajtási engedély kérelem benyújtása az űrlap kitöltésével lehetséges.

Az űrlaphoz a kitöltés során mellékelni kell a díjfizetési igazolást.

A közútkezelői hozzájárulást – ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel – a kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül kell kiadni (kivéve sürgősségi díj megfizetése esetén).

Budaörs Város Polgármestere (nevében eljáró Közterület-felügyeleti Osztályvezető)

Az Önkormányzat polgármestere a közútkezelői hozzájárulást megtagadhatja, ha

a) a megengedett 10 tonna össztömeget túllépő szállítmány megbontható;

b) a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 10 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjármű azon közlekedjék,

c) építési tevékenység címére való behajtás esetén az építés jogszerűségét igazoló dokumentumok ügyszámának vagy annak megismerésére szóló meghatalmazás  hiányában.

 

Építési célú behajtás esetén a közútkezelői hozzájárulás kiadása előtt a hatóság megvizsgálhatja, hogy az építési tevékenységet a településképi bejelentési eljárásnak megfelelően végzik-e; amennyiben nem, a közútkezelői hozzájárulás kiadását megtagadja.

1988. évi I. törvény 8. §-a (1) bekezdésének h) pontja, a 9. §-ának (2) bekezdése, 33. §-a (1) bekezdésének c) pontja és a 34. §-ának (1)-(2) bekezdése

20/2006. (III.29.) Rendelet a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról. Az önkormányzati rendelet hatályos teljes szövegének megtekintésére a Nemzeti Jogszabálytár felületén https://or.njt.hu/ van lehetőség.

Budaörs Település