Ügyfélkapu-regisztráció szükséges. A hallgatók 2014. július 10-től itt tájékozódhatnak a felsőoktatási tanulmányaik során felhasznált támogatott félévekről.

">

FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER

A felsőoktatási információs rendszer (FIR) elektronikus formában létrehozott, közhiteles nyilvántartás, amely az intézmények, hallgatók, doktorjelöltek és felsőoktatási alkalmazottak (oktatók, kutatók, tanárok) adatait tartalmazza. A szolgáltatás használatához Ügyfélkapu-regisztráció szükséges. A hallgatók 2014. július 10-től itt tájékozódhatnak a felsőoktatási tanulmányaik során felhasznált támogatott félévekről.

Kulcsszavak: Felsőoktatási Információs Rendszer

A FIR-be a felsőoktatási intézmények és az intézményfenntartók kötelesek adatot szolgáltatni. Adatot bárki jogosult lekérdezni, aki a nyilvántartásban szerepel.

A szolgáltatás használatához Ügyfélkapu-regisztráció szükséges.

Ügyfélkapu-bejelentkezést követően - amennyiben az Ügyfélkapu rendszerében tárolt személyazonosító adatok egyeznek a felsőoktatási intézmény rendszerében tárolt adatokkal - lehetőség van:

Ha az azonosítás sikertelen, javasolt összevetni az Ügyfélkapu rendszerében tárolt személyes adatokat a felsőoktatási intézmény(ek) által nyilvántartott adatokkal.

Az adatszolgáltatás - amennyiben minden adat a kérelmező rendelkezésére áll - azonnal teljesül.

Az adatszolgáltatás ingyenes.

Oktatási Hivatal

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A FIR adatai alapján a Hivatal jogszabályi előírások szerint adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesít, többek között a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK), a nappali munkarendű oktatásban részt vevő hallgatók egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának érvényesítése érdekében.

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról,

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról,

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

87/2015. (IV: 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

OH