Országos köznevelési szakértői névjegyzék

Az országos köznevelési szakértői névjegyzékbe való felvétellel, igazoláspótlással kapcsolatos tudnivalók.

Kulcsszavak: köznevelési szakértő; névjegyzék

Pályázatot nyújthat be az, aki

Kérelmet postai úton az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztályhoz (1363 Budapest, Pf. 19) vagy elektronikus úton a https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/NevjegyzekSelector.aspx felületen keresztül lehet benyújtani.

A kérelem benyújtása folyamatos.
A határidő tekintetében a 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.
 

A kérelem benyújtásának kötelező mellékletei:

A dokumentumok elérhetőek a https://www.oktatas.hu/szakkepzes/nevjegyzekek/szakertoi_nevj_bejelentes oldalon.

Az eljárás díja:

Oktatási Hivatal

Jogorvoslattal élni az Emberi Erőforrások Minisztériumának címzett, az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem formájában lehet.

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a https://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/vizsgaelnoki_nevjegyzek oldalon.

Az ügyhöz kapcsolódó nyomtatványok elérhetőek a https://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/vizsgaelnoki_nevjegyzek oldalon.

2011. évi CXC. törvény
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet
2016. évi CL. törvény
 

OH