">

Budapest 11 Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem

A bejelentés- és engedélyköteles ipari tevékenységek listája megtalálható az Újbuda honlapon:  https://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok:  " Ipari tevékenységek listája" címszó alatt.
 

Kulcsszavak: ipari, bejelentés, telepengedély

A telepengedély-köteles, valamint a bejelentés-köteles ipari tevékenységet folytató  egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság köteles bejelenteni, illetve telepengedélyt kérni az illetékes jegyzőnél. 
 

A hivatal honlapján elérhető nyomtatványt elektronikus úton kell beküldeni.

 

Ha az ipari tevékenység folytatója a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg,és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja. A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható. Amennyiben a tevékenység folytatója telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.
 

Bejelentés köteles tevékenység: 8 nap. 
Engedélyköteles tevékenység: 30 nap. 

 

Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat, azaz bérleti szerződés (a tulajdoni lap kivételével);
Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;
Tevékenység leírás (technológiai leírás);
Helyszínrajz a végezni kívánt tevékenység pontos bejelölésével (amennyiben a bérleti szerződés nem tartalmazza).

Telepengedély kérelemnél +Környezetvédelmi tervfejezet.
 

Az eljárások szolgáltatási díja 5.000 Ft                                  

A fellebbezés szolgáltatási díja 6.000 Ft.
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

A bejelentés benyújtását megelőzően ajánlott a Polgármesteri Hivatal  Építészeti- és műszaki Osztályától – a pontos helyrajzi szám ismeretében – információt kérni arról, hogy a helyi építési szabályzatok alapján a folytatni kívánt tevékenység az adott építési övezetben folytatható-e?
 

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése

 

Budapest 11. ker. Település