Pécs - Magánterületen lévő fás szárú növényekkel kapcsolatos eljárás

A nem közterületen lévő fás szárú növények esetén – önkormányzati rendelet alapján – a jegyző erre irányuló kifejezett kérelem esetében engedélyezheti egészséges fás szárú növény kivágását, pótlási (vagy ha ez nem lehetséges: pénzbeli megváltási) kötelezettség előírása mellett, továbbá határozatban kötelezheti a fás szárú növény kivágására annak tulajdonosát, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, annak tulajdonosa a fás szárú növény kivágásáról és eltávolításáról nem gondoskodik és e veszély másként nem hárítható el.

Kulcsszavak: természetvédelem, fás szárú növény, fa

Bármely személy, aki azon ingatlanon, amivel rendelkezni jogosult fás szárú növényt akar eltávolítani.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Kötelezés a fa kivágására, amennyiben az az életet vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást 60 napon belül kell lefolytatni és érdemi döntést hozni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges feltüntetni:

•             a kérelmező nevét, címét,

•             a kivágás indokát,

•             mellékelni kell:

o             a 80 cm törzskörméretnél nagyobb fás szárú növény kivágása esetén a kivágás indokát megalapozó kertészeti szakvéleményt, valamint a környezetet is szemléltető fényképet,

o             a kivágandó fás szárú növény helyét (pl. vázlatrajzzal), darabszámát, faját, törzskörméretét (cm-ben),

o             a kivágandó fás szárú növénnyel való rendelkezési jogosultságot bizonyító nyilatkozatot (használó hozzájárulását),

o             a kivágandó fáról készült fotódokumentációt,

o             a közterületen történő pótlásra vonatkozó BIOKOM Nonprofit Kft. által készített kezelői nyilatkozatot, amely számszerűen és fajra lebontva tartalmazza a nyilatkozatban megnevezett közterületen, általa végrehajtandó pótlási javaslatot.

 

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

Az egyes döntésekkel szemben fellebbezésnek van helye.

Pécs Település