Kecskemét - Önkormányzati díjak adományozása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére – díjakat alapított.

Kulcsszavak: Kecskemét, díjak, Kada Elek Katona József Kodály Zoltán szociális, egészségügyi, oktatás, felsőoktatás, tudományos, közművelődés, Bozsó János, sport, környezet, Mathiász János, Mészöly Gyula, Tóth László, mester, ifjúság, gazdasági, közösség, civil szervezet

A díjak adományozhatók:

Az adományozásra, vagy a díjak, átadására – kivételesen – kiemelkedő szakmai, tudományos, művészeti és sporteseményhez kötötten is sor kerülhet.

A kitüntetendő személyre, csoportra javaslatot tehetnek a Közgyűlés tagjai, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, a díjjal elismerhető tevékenység körében működő kecskeméti intézmények vezetői, gazdasági társaságok vezetői, szakmai és tudományos szervezetek, kamarák, egyéb civil szervezetek, továbbá az egyházak. A Városrész Fejlődéséért Díjra javaslatot tehetnek a Közgyűlés tagjai, a városrészi önkormányzat tagjai, az adott városrészben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek és azok a civil szervezetek, amelyek székhelye az adott városrész területén található.

A kitüntetési javaslatot előkészítő bizottság, a javaslattétel lehetőségéről – a díjátadás időpontja előtt legalább 60 nappal – tájékoztatja a javaslattételre jogosultakat.

A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy személyi adatait (név, születési idő, lakcím, székhely, munkahely, beosztás), valamint a javaslat részletes indokolását.

Letölthető adatlap:

-

Az előterjesztést a közgyűlés adott feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága készíti.

A díj adományozásáról a Közgyűlés dönt.

A javaslatokat a bizottság – a díj átadásának időpontja előtt legalább 30 nappal – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról

Kecskemét Település