SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Anyakönyv - Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvvezető bejegyzi az elektronikus anyakönyvbe az illetékességi területén történt halálesetet. Továbbá hivatalból végzi a bíróság által történt holtnak nyilvánítás anyakönyvezését, ismeretlen holttest anyakönyvezését, halál tényének bírói megállapításának anyakönyvezését, haláleset hazai anyakönyvezését.

Kulcsszavak: haláleset, anyakönyvezés, halotti bizonyítvány

Az elhunyt hozzátartozója vagy meghatalmazottja, az eltemettetésre kötelezett személy.

A hozzátartozó, vagy meghatalmazottja eljuttatja a szükséges okiratokat, az elhalt személyazonosító okmányait és a halottvizsgálati bizonyítványt a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető részére a haláleset anyakönyvezése céljából. A kérelem személyes megjelenés útján az anyakönyvvezetőnél terjeszthető elő.

Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően - ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott - haladéktalanul anyakönyvezi.

Halottvizsgálati bizonyítvány.
Az elhunyt személyazonosító igazolványa, lakcím kártyája, valamennyi okmánya.
Születési anyakönyvi kivonata.
Házassági anyakönyvi kivonata.

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Anyakönyvvezetője.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól.
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról.
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról.
2017. évi XXVIII. törvény. a nemzetközi magánjogról.
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról.
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Szombathely Település