Barlangokkal kapcsolatos egyéb vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem (BNPI)

Az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges
a) barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez;
b) barlangi búvármerüléshez;
c) filmforgatáshoz.

Kulcsszavak: Barlangokkal kapcsolatos egyéb vagyonkezelői hozzájárulás

Barlangban, barlangszakaszban vagy védett mesterséges üregben történő kutatásra engedélyt kaphat  
a) az a természetes személy, aki
b) az a jogi személy, amelynek a kutatásért felelős személye
(kutatásvezető) rendelkezik barlangi kutatásvezetői képzettséggel, vagy védett mesterséges üreg kutatása esetén a kutatás végzéséhez szükséges, a kutatás jellegének megfelelő szakismeretet igazoló képesítéssel, tudományos fokozattal vagy legalább öt éves szakmai gyakorlattal.
 

A kérelmező vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelmet terjeszthet elő.

Szabálysértési bírság, természetvédelmi bírság.

Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás, kísérlet, gyűjtés esetén:

 

a) a kutatásvezető nevét, címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát, továbbá ha kutatásvezető-helyettes kerül megjelölésre, a kutatásvezető helyettesének nevét, címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát és nyilatkozatát a megbízatás elfogadásáról; valamint
b) a kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási tervet, a kísérlet, gyűjtés részletes leírását 2 példányban.

Barlangi búvármerülés esetén:

a) a tervezett merülés helyszínét, útvonalát, kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, irányát;
b) a búvármerülésben részt vevő személyek névsorát, valamint a merülésvezető (kutatásvezető) nevét;
c) merülésvezető (kutatásvezető) barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának számát;
d) búvároktatás esetén a merülések gyakoriságát, az oktató szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és barlangi merülésre érvényes felelősségbiztosításának másolatát;
e) a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 17/C. § (2) bekezdése esetén a kísérő személy nevét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát; valamint
f) a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 17/A-17/D. §-ban foglalt egyéb kötelező feltételek igazolását.

Filmforgatás esetén:

a) a barlangban tervezett tevékenységek pontos leírását; valamint
b) a filmforgatásért felelős vezető nevét és címét

c) forgatókönyvet.

 

 

Az eljárás díj- és illetékmentes, de idegenforgalmi barlangban történő filmforgatás esetén bérleti díjat állapíthat meg az igazgatóság.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Agrárminisztérium.

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről

 

BNPI