Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Az engedélyezési folyamatban a hatóság a benyújtott talajvédelmi terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett elhelyező területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat alapján határozza meg a szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához a talajtani alkalmasságot, a területnek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti sérülékenységi kategóriáját.

Kulcsszavak: Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Termőföld tulajdonosa, használója, a szennyvíztisztító mű, szennyvízkezelő berendezés, a komposztálótelep üzemeltetője, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság kérelmére a szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő hasznosítását, felhasználását a talajvédelmi hatóság engedélyezi, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően. Szükséges adatok:
1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

60 nap.

1. Földhasználati jogosultság igazolása: amennyiben az ügyfél nem földhasználója az érintett ingatlannak, akkor a földhasználónak a termőföldet érintő beavatkozáshoz való hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Ha a föld használója és a tulajdonosa nem azonos, akkor a földtulajdonos hozzájárulása is szükséges.
2. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv.
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása.

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellélet 12.1.5. pontja alapján a szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése esetén az igazgatás szolgáltatási díj 144 000 Ft. A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellélet 12.1.9.3. pontja alapján a 12.1.1–12.1.8. alpontokban meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése esetén az engedélyre megállapított díj 50 %-a fizetendő.
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján, a talajvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 14.000 Ft. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet alapján, a talajvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 14.000 Ft.
 

EKEIDR2