Villamos energia - Kiserőmű engedélykérelmének formanyomtatványa és a benyújtandó dokumentumok jegyzéke

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni: a 0,5 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű kiserőmű létesítése, villamosenergia-termelése, valamint a villamos energia termelésének megszüntetése.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, villamos energia, kérelem, villamos, erőmű, erőművi, kiserőmű, kiserőművi, engedély, engedélyezés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 

MEKH