SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Adóügyek – Túlfizetés átvezetése, visszaigénylése

Ha az adózónak az adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll rendelkezésére az adófolyószámlán (a továbbiakban: túlfizetés), és az adóhatóság általa kezelt más számláján adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről.

Kulcsszavak: adó, Szombathely, túlfizetés, visszaigénylés

Magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli szervezetek. Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adózónak a fennálló túlfizetés átvezetéséhez, visszaigényléséhez kérelmet kell benyújtania.

Az E-önkormányzat portál  az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A felület használatát tájékoztató segíti.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek (jogi személyek, egyéni vállalkozók) valamint ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek az ügy kezdeményezéséhez szükséges űrlapokat ezen a felületen találják.

Ügyfélkapus bejelentkezést követően bejelentkezett felhasználóként az önkormányzat teljes ügyindítási folyamata elérhető az Ön számára. Megnyithatja, kitöltheti és beküldheti az űrlapot az Ön által már kiválasztott önkormányzathoz. Amennyiben képviselőként jár el, úgy ügy indításához először a SZEREPKÖRVÁLTÁS menüpontban válassza ki a kívánt képviseletet. Saját névben eljárva ezt nem kell megtennie. 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat kiválasztása után az „Ügyindítás” menüpontba kell belépnie.

A kérelem benyújtásához az alábbi űrlapot kell kiválasztania:

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Általános adónyomtatványok

Űrlap megnevezése: Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Az űrlapot az online kitöltést követően az „Űrlap beküldése” menüpontból tudja továbbítani adóhatóságunk részére.

 

Magánszemélyek papír alapon (postán vagy személyesen) is benyújthatják kérelmüket a szombathely.hu oldalon található nyomtatvány kitöltésével és adóhatóságunkhoz történő eljuttatásával. Kérelem nyomtatvány az ügyfélszolgálaton is biztosított.

Elérhetőség: Adóhatóság adatai

Az ügyintézési határidő 30 nap. A túlfizetést a kérelem beérkezésének napjától számított 30 napon belül kell kiutalni.

Kérelem

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Az adóhatóság döntése ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Vas Megyei Kormányhivatalhoz (Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett, de Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000,-Ft-ja után 400,-Ft, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb 500.000,-Ft, amely a 10918001-00000003-25300249 számú illeték beszedési számlára fizetendő.

Az adóhatóság az adószámlán fennálló túlfizetést csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása. Az adózó a visszatérítés igénylésekor az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat időpontjában más adóhatóságnál van-e esedékessé vált tartozása, és az milyen összegű. Az önkormányzati adóhatóság az általa felülvizsgált, az adózót megillető költségvetési támogatást (adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést), az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában vagy más adóhatóság megkeresésében közölt - más adóhatóságot megillető - tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel ennek erejéig a tartozás megfizetettnek minősül.

Az E-önkormányzat portálon az „Ügyindítás” mellett lehetőség nyílik arra, hogy az  „Adóegyenleg lekérdezés” menüpontban a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál nyilvántartott helyi adók aktuális egyenlegét megtekintsék. A folyószámla egyenleg a nap 24 órájában lekérdezhető. Az „Adók, díjak, illetékek befizetése” menüpontban pedig lehetőség van bankkártyával történő adóbefizetésre is.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Szombathely Település