Békéscsaba - Haláleset anyakönyveztetése

A halálesetet be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, a haláleset anyakönyvezése céljából. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Kulcsszavak: Halál, anyakönyv, halottvizsgálati bizonyítvány

Az elhunyt hozzátartozója, illetve meghatalmazottja; bármely személy, aki tudomást szerez a halálesetről, intézetben történő halálesetkor az intézet vezetője.

Az elhunyt hozzátartozójának, vagy a nevében eljáró temetkezési szolgáltatónak a halottvizsgálati bizonyítvány 4. számú példányának bemutatása mellett át kell adnia az anyakönyvvezetőnek az anyakönyvezéshez szükséges adatokat, iratokat. A haláleset bejelentéséről jegyzőkönyv készül.

A halálesetet anyakönyvezés céljából legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni, majd a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítéstől számított 5 napon belül az anyakönyvezéshez szükséges adatokat, iratokat az illetékes anyakönyvvezetőnek átadni.

A haláleset, amennyiben minden szükséges irat, illetve adat leadásra került, a bejelentést követően, annak sorrendjében, azonnal anyakönyvezésre kerül.

Az elhunyt:

Amennyiben a fenti okiratok nem állnak rendelkezésre, úgy a családi állapot igazolásához a házasság és/vagy a házastárs halálesete helyéről és idejéről szükséges adatot szolgáltatni.

A bejelentő:

illetékmentes

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (haláleset helye szerint illetékes) - anyakönyvvezető

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Békés Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható. A közigazgatási per indításához a hatóság döntésének közlésétől számított 30 napon belül az anyakönyvi hatóságnál előterjesztendő, de Gyulai Törvényszékhez címzett 20.000,- Ft illetékköteles keresetlevél formájában benyújtandó jogorvoslattal lehet élni.

Az anyakönyvvezető jegyzőkönyvfelvételt/átvételt követően, a halottvizsgálati bizonyítvány 4. számú példányát az anyakönyvi szervkóddal, dátummal, aláírásával és bélyegzőlenyomatával ellátva visszaadja, majd a haláleset anyakönyvezését követően az elkészült halotti anyakönyvi kivonatot, a becsatolt iratokkal együtt a bejelentő hozzátartozó részére kipostázza.    

A temetésnek nem feltétele a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása, elegendő az anyakönyvvezető által záradékolt halottvizsgálati bizonyítvány megléte.

Békéscsaba Település