Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához

A szolgáltatás igénybevételével megtekintheti az első vezetői engedélyének kiállítása, vagy ha már rendelkezik magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel, az okmány érvényességi idejének meghosszabbítása vagy új vezetési kategória megszerzése (kategóriabővítés) miatti cseréje alapjául szolgáló feltételek teljesítésének állapotát (a vezetési jogosultsághoz szükséges előfeltételekre és az azt kizáró okokra vonatkozó aktuális információkat, valamint az okmánykiállítás státuszát).

A szolgáltatás a vezetői engedély kiállítását követő harminc napig vehető igénybe.

Kulcsszavak: élet-út, vezetői engedély,

Magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akik már tettek az automatikus hivatalbóli okmánykiállításhoz szükséges nyilatkozatot.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül történő azonosítással használhatja.

A vezetési jogosultság megszerzése és az ezt követő első vezetői engedély kiállításának életútja akkor tekinthető meg, ha Ön már tett az automatikus hivatalbóli okmánykiállításhoz szükséges nyilatkozatot. A nyilatkozat elérhető a www.magyarorszag.hu weboldalon az „Okmányok” / „Vezetői engedély” menüpont alatt.

Az életútról szóló tájékoztatás iránti igény benyújtásakor semmilyen további dokumentum csatolására nincs szükség, amennyiben Ön már tett az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás igénybevételéről szóló nyilatkozatot.

A szolgáltatás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

A vezetési jogosultság megszerzése életút információkat tartalmaz az adott ügyhöz tartozó automatikus, hivatalbóli okmánykiállításhoz szükséges feltételek teljesítéséről:

Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás során a vezetői engedélyek kiállítását támogató informatikai szakrendszer automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül végzi el a teljes folyamatot az igényléstől kezdve az okmánygyártásigés a kézbesítés iránti intézkedésig , amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.

 

GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) 15. cikk. (1) bekezdés

1999. évi LXXXIV. törvény - a közúti közlekedési nyilvántartásról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 

EKTFO