MISKOLC - Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A kérelemhez egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg. A hatóság a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként használja fel.

Kulcsszavak: MISKOLC - Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése

Olyan jellegű hatósági eljárást kezdeményezők, amelyekben a Jegyző – a külön jogszabályban (jelenleg az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet), valamint a 382/2007 (XII.23.) Korm. rendelet, 31/2014 (II.12) Korm. rendeletben foglaltak alapján – szakhatóságként működik közre.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez a külön jogszabályokban leírt mellékletek csatolása szükséges. A csatolandó mellékletek vonatkozásában az állásfoglalást felhasználó hatóság jogszabályi előírásai az irányadóak.

A kérelem papír alapon, illetve az arra kötelezettek részéről elektronikus úton ("e-papír") terjeszthető elő.

A kérelem elbírálására, valamint a szakhatósági állásfoglalás kiadására a kérelem benyújtását követő (maximum) 60 napon belül sor kerül.

A kérelemhez csatolandó mellékletek vonatkozásában az állásfoglalást felhasználó hatóság jogszabályi előírásai az irányadóak (tervek, műszaki dokumentáció stb.)

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül. Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Építési ügyeket kérjük kiválasztani.

Az eljárás illetékmentes

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Építési és Környezetvédelmi Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

A szakhatóság döntése csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A jogorvoslati kérelem elbírálására az érdemi döntésben megnevezett szerv jogosult.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1991. évi XXXIV.törvény a szerencsejáték szervezéséről

2007. évi LXXXVI.törvény a villamosenergáiáról

2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

382/2007 (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról

31/2014 (II.12) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésiügyi hatósági eljárások szabályairól

21/ 2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

 

Miskolc Település