Mezei őrszolgálat/hegyőrség megszüntetésének bejelentése

A települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, fővárosi) önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzésének befejezésekor a mezei őrszolgálatot megszűntetheti, továbbá a hegyközség megszüntetheti az illetékességi területén működő hegyőrséget.

Kulcsszavak: Mezőőrség

A mezei őrszolgálatokat tovább nem működtető települési önkormányzatok, továbbá a hegyőrségeket tovább nem működtető hegyközségek kérelmére indul el az őrszolgálatok megszüntetése. 

A mezei őrszolgálat megszűntetését települési önkormányzatnak, a hegyőrség megszűntetését a hegyközségnek kell a mezőgazdasági igazgatási szervnek (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara) bejelenteni.  

A fenntartó a mezőőr foglalkoztatásáról, illetve a foglalkoztatás megszüntetéséről a mezőgazdasági igazgatási szervet és a rendőrséget a foglalkoztatást, illetve annak megszüntetését megelőzően napon belül írásban értesíti. 

Az őrszolgálat megszűnéséről szóló bejelentő lapnak tartalmaznia kell: 

 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyi önkormányzatok és d) pontja alapján a köztestületek (hegyközségek) teljes személy illetékmentességben részesülnek. 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igazgatóságai 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

Az eljárásban ügyfél a települési önkormányzat, amelyet a jegyző, továbbá a hegyközség, amelyet a hegybíró képvisel. 

NAK KÖZPONT