Pécs – Külföldön történt születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset hazai anyakönyvezése

A magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének, halálesetének hazai anyakönyvezés iránti kérelme bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

Kulcsszavak: anyakönyvezés, házasság, születés, bejegyzett élettársi kapcsolat

Bármely személy, aki anyakönyvi eljárásban érintett.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet a benyújtástól számított öt napon belül az anyakönyvvezető megküldi a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek. Az anyakönyvi szerv ügyintézési ideje: 75 nap.

Jogorvoslat benyújtásának határideje:

Jogorvoslatnak helye nincs.

Minden esetben szükséges:

kérelem [tartalma: csatolni szükséges az adatok igazolására szolgáló külföldi anyakönyvi okiratot, családi állapotra és a családi jogállásra vonatkozó iratot, valamint az adatok igazolásához szükséges egyéb okiratot].

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Fellebbezésnek nincs helye.

Pécs Település