Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes területek védett természeti területté jelölhetőek ki. A kijelölés tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. Védett természeti területen a törvényben meghatározott tevékenységek csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhetők. Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, fasor, facsoport kivágásához, telepítéséhez védett természeti területen külön engedély szükséges, a tevékenység megkezdése kizárólag csak az erre feljogosító hatósági engedély birtokában történhet. 

Kulcsszavak: Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása, telepítése iránti kérelem

Eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve képviselője)

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

90 nap

A díj vagy az illeték (az eljáró hatóságtól függően) megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez, illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

EKEIDR2