Budapest 11 Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség albérletbe adásához

Bérlő írásbeli kérelmére induló eljárás, mely kérelem alapján döntést hoz a Gazdasági Bizottság.
 

Kulcsszavak: albérlet

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.
 

Kérelem benyújtása és az albérleti szerződés csatolása.
 

A kérelem elmulasztása esetén a bérleti jogviszony felmondását vonhatja maga után.
 

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.
 

Albérleti szerződés.
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága /  Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete / Budai Központi Kerületi Bíróság
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 34/2017. (IX.26. ) XI. ÖK rendelet alapján az albérletbe adott területre jutó bérleti díj kétszerese fizetendő meg a bérbeadó számára.
 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról,  2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 34/2017. (IX.26. ) XI. ÖK rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,      33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól.
 

Budapest 11. ker. Település