Budapest 11 Közútkezelői hozzájárulás kérelem gépjárműbehajtó / útcsatlakozás létesítéshez

Új vagy átépítésre kerülő gépjármű behajtó létesítéséhez szükséges közút kezelői hozzájárulás megszerzésére irányuló eljárás.

Kulcsszavak: gépjármű behajtó, kapu, autóbejáró

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Kérelmet szükséges benyújtani a vonatkozó rendeletben foglalt tartalommal.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság Közlekedési Osztály

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Közútkezelői hozzájárulás kérelem gépjárműbehajtó / útcsatlakozás létesítéshez

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság Közlekedési Osztály

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet

A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet vonatkozó útügyi műszaki előírások

Budapest 11. ker. Település