Budapest 11 Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és az Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvíz elhelyezést - ideértve az egyedi szennyvíztározót is - alkalmaz.
 

Kulcsszavak: Talajterhelési díj

A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania
 

A talajterhelési díjról a bevallást az előző év fogyasztási adatai alapján önadózással kell teljesíteni. A talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
 

A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie március 31-ig
 

Talajterhelési díj bevallás 
 

A talajterhelési díj mértékét, megállapításának szabályait, valamint az igénybe vehető kedvezményeket és mentességeket a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.). vonatkozó rendelkezései határozzák meg. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3

Újbuda közigazgatási területén a 27/2004. (XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület, így a területérzékenységi szorzó értéke: 1,5.
 

Budapest Főváros XI kerület Újbuda Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.
 

Budapest 11. ker. Település