Veszprém- Üzemképtelen gépjármű, roncsautó elszállítása

Veszprém város közigazgatási területén az üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen nem tárolhatók.

Kulcsszavak: roncsautó, közterület, elszállítás, üzemképtelen gépjármű

Igénybe veheti bármely természetes vagy jogi személy.

Bejelentést tehet elhagyott gépjárműről telefonon a 88/549-346-os telefonszámon, ill. elektronikusan a mellékelt űrlapot kitöltve.

A bejelentésben szerepelnie kell a gépjármű pontos helyének (utca, házszám/helyrajzi szám), színének, típusának, egyéb olyan adatnak, mely segíti az azonosítást. 

Az ügyintézés díj- és illetékmentes. 

Fizetni az  elszállított gépjármű tulajdonosának kell a szállításért és tárolásért. 

Városüzemeltetési Iroda, Közterület-felügyeleti Csoport

8200 Veszprém, Óváros tér 13.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.30-tól 16.00 óráig.

Telefon: 88/549-346

Üzemképtelen gépjárműnek az a gépkocsi tekinthető, amelyen nincs rendszám, vagy lejárt a műszaki engedélye. A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről. Amennyiben ez nem történik meg, a tulajdonos kiértesítése és felszólítása után a Közterület felügyeleti csoport a rendőrség értesítését és jegyzőkönyv felvételét követően a járművet elszállíttatja, ha a gépjármű a felszólításban megadott határidőn belül közterületről nem lett elszállítva, vagy levizsgáztatva.

 

Elidegenítési és terhelési tilalom alatt álló jármű nem szállítható el mindaddig, amíg a tilalmat pl. a NAV behajtási eljárást követően fel nem oldja.

 

Elszállítás után a gépjármű zárt, őrzött telephelyre kerül, ahol 180 napig tároljuk, melynek költségeit a tulajdonos köteles megfizetni. A szállítási és tárolási költség megfizetése esetén a tulajdonos visszakaphatja az autóját, de ha nem jelentkezik, a gépjármű árverésre kerül.

55/2009. (X.16.) IRM rendelet

1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2)

Veszprém Település