Gyömrő Közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése

Gyömrő Város területén a közterület-használat rendjét Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

Kulcsszavak: közterülethasználat

A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

A rendelet hatálya alá tartozó közterületek használatához történő hozzájárulásról a jegyző dönt.

 

A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja. A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.  Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati hozzájárulás és a hozzájárulást is tartalmazó határozat (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

 

Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

Gyömrő Település