A szakvélemény megrendeléséről a tájékoztatót, illetve az igényléshez szükséges nyomtaványt a https://uni-mate.hu oldalon találják.

">

Gyümölcs-termőhelyi kataszterbe vétel

A gyümölcstermőhelyi kataszter a termesztésre való alkalmasság szempontjából ökológiai minősítés alapján osztályba sorolt és térinformatikailag lehatárolt, 2500 m2 területnagyságot meghaladó földterületek (termőhelyek) egységes nyilvántartási rendszere. A "kiválóan alkalmas" és "alkalmas" kategóriába tartozó területek egyéb hasznosítása korlátozott. 
A szakvélemény megrendeléséről a tájékoztatót, illetve az igényléshez szükséges nyomtaványt a https://uni-mate.hu oldalon találják.

Kulcsszavak: gyümölcs, termőhely, kataszter, kérelem

A terület tulajdonosa, vagy a tulajdonos hozzájárulásával a terület használója

A bejelentés az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan megtehető a ePapír oldalán.

"Kérelem földterület gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolására" című űrlap
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kertészettudományi Intézet, Gyümölcstermesztési Kutatóközpont szakvéleménye a kérelemben szereplő terület gyümölcstermesztésre való ökológiai alkalmasságáról
Hozzájáruló nyilatkozat osztatlan közös tulajdonban lévő vagy haszonélvezeti joggal terhelt földrészlet esetén; Hozzájáruló nyilatkozat, ha a kérelmező földhasználó nem a kérelemben megjelölt földrészlet tulajdonosa
A tervezett telepítéssel érintett földrészlet, ezen belül a telepítendő terület határvonalát és helyrajzi számát tartalmazó áttekinthető térképvázlat

 

Szőlő-gyümölcs termőhelyi kataszteri besoroláshoz kapcsolódó igazolás kiadásának díja: 5.000 Ft
Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása:
5 db hrsz-ig: 18.500 Ft
6 db hrsz felett: 25.000 Ft

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A keresetlevelet a tevékenység gyakorlásának helye szerinti, regionális illetékességű törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 58/A.-58/B. §

NÉBIH