Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Energiainformációs Adattári (EIA) Felhasználók Nyilvántartása elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek számára

A 11/2017. (VIII. 25) MEKH rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére szolgáló Energiainformációs Adattár használatára feljogosított felhasználók regisztrálása, szerkesztése, törlése, az elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára.

Kulcsszavak: Energiainformációs Adattár, EIA, EIA felhasználó, 11/2017. MEKH rendelet

A 11/2017. (VIII. 25) MEKH rendelet 1.§ (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatók.

Kérjük, szíveskedjenek az űrlapot a formanyomtatványon szereplő tájékoztatók figyelembe vételével kitölteni.

A hibás, hiányos, vagy egyéb ok miatt feldolgozhatatlan adatot szolgáltató adatszolgáltatót a Hivatal az ok megjelölése és határidő tűzése mellett az adatszolgáltatás javítására, kiegészítésére, vagy pótlására hívja fel. Ha az adatszolgáltató az e rendeletben meghatározott előírásoknak, vagy a Hivatal felhívásának határidőre nem tesz eleget, a Hivatal a VET, a GET és a Tszt., valamint e törvények végrehajtási rendeletében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

A 11/2017. (VIII. 25) MEKH rendelet 2.§ (3) és (3b) bekezdése alapján.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH