ZALAEGERSZEG - VESZÉLYHELYZETRE VISSZAVEZETHETŐ OKBÓL BENYÚJTOTT FIZETÉSI HALASZTÁSI, RÉSZLETFIZETÉSI, MÉRSÉKLÉSI KÉRELEM

Az adóhatóság legfeljebb 5 millió forint összegű adóra, maximum 6 havi fizetési halasztást vagy 12 havi részletfizetést engedélyezhet pótlékmentesen, nem természetes személy adózó adótartozását, egy adónemre legfeljebb 20 százalékban, maximum 5 millió forint összeghatárig mérsékeli.

Kulcsszavak: VESZÉLYHELYZETRE VISSZAVEZETHETŐ OKBÓL BENYÚJTOTT FIZETÉSI HALASZTÁSI, RÉSZLETFIZETÉSI, MÉRSÉKLÉSI KÉRELEM

A kérelem előterjesztésére jogosult:

• az adózó,

• az adó megfizetésére kötelezett személy,

• a felszámoló és a végelszámoló,

• az adózási ügyvivő, valamint

• a pénzügyi képviselő és

• a bizalmi vagyonkezelő.

Azok az adózók, akik nem személyesen járnak el, képviselő útján képviseltethetik magukat.

 Fontos, hogy ha ilyen kedvezményt szeretne kérni, akkor a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy

Az ilyen típusú kérelem 2022. június 30-ig terjeszthető elő az általános szabályok szerint.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdő naptól, késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül felszámítja és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

Az ügyintézési határidő 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok

Kérelem, továbbá a fizetési kedvezményre való jogosultság alátámasztására, vagyoni helyzetet igazolására szolgáló dokumentumok. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a fizetési nehézsége a veszélyhelyzetre vezethető vissza, a mérséklésnél pedig azt, hogy tevékenysége a veszélyhelyzetre visszavezethető okok miatt lehetetlenülne el.

 Papíralapú nyomtatványt csak az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be.

 Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonosítást követően - a kérelem elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-ADO-VHVMK jelű „Veszélyhelyzetre visszavezethető okból benyújtott fizetési halasztási, részletfizetési, mérséklési kérelem " iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

 

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Veszélyhelyzetre visszavezethető okból benyújtott fizetési halasztási, részletfizetési, mérséklési kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "általános adónyomtatványok" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

 Papíralapon benyújtható űrlap elérhetősége:

A benyújtandó nyomtatvány elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók részére elérhető az E-önkormányzat Portál felületéről ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is nyomtatható PDF formátumban.

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Zala Megyei Kormányhivatal, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

A határozat ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat címzetes főjegyzőjénél benyújtandó, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11749008-15432704-03470000 számú illetékbeszedési számlája javára kell megfizetni.

Zalaegerszeg Település