Budapest 04. ker. fakivágási engedély kérelem magántulajdonú ingatlanon

A tervezett fakivágás előtt legalább 30 nappal korábban be kell nyújtani a kérelmet a Jegyző felé. A kivágott fa pótlására a jegyző kötelezettséget állapít meg.

Kulcsszavak: magántulajdonú fa, fakivágás, engedélyköteles

Bármely állampolgár, bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, stb.

A Jegyző felé kérelemmel kell fordulnia, a tervezett fakivágás előtt legalább 30 nappal.

Közigazgatási bírság.

A kérelmező számára: a tervezett cselekményt megelőző követő 30 (harminc) nap.

Hivatal számára: sommás eljárásban nyolc napon belül vagy teljes eljárásban hatvan napon belül.

  1. a kivágni tervezett fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlanon belüli elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajz
  2. a fák darabszáma, fajtája, törzsátmérője
  3. amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, az ingatlannal való rendelkezési jogot megalapozó okirat másolatát, vagy – ha a jogviszony nem jogosít fel a fás szárú növények kivágására – a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata,
  4. a fás szárú növény kivágásának indoka
  5. a megalapozó dokumentumokat (szakvélemény, fénykép, esetlegesen akusztikus tomográfos vizsgálat, stb.)
  6. 5 db-ot meghaladó számú fás szárú növény kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének időpontját (év, hónap, nap)

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete

27/2021. (VII.29.) sz. önkormányzati rendelet a fás szárú növények helyi védelméről

Budapest 04. ker. Település