Kecskemét - Közútkezelői hozzájárulás közút melletti fa ültetéséhez, vagy kivágásához

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében álló helyi közutak határától külterületen 10 m, belterületen 2m távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

Kulcsszavak: fakivágás, faültetés

Bármely személy

 

 

Kérelem benyújtása postai úton, e-mailben vagy személyesen.

Közútkezelői hozzájárulás nem kerül kiadásra.

21 nap, mely egy esetben 21 nappal meghosszabbítható.

A kérelem, amelynek tartalmaznia kell:

 

A kérelemhez mellékelni kell:

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelemi Főosztály Útügyi Osztály (6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet

Kecskemét Település