CSURGÓ- IPARI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK

Aki a jogszabályban foglalt ipari tevékenységek valamelyikét akarja folytatni, annak e szándékát – a tevékenység jellegétől függően – vagy be kell jelentenie a jegyzőnek, vagy engedélyt kell kérnie.

Kulcsszavak: ipari tevékenység

Ipari tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, gazdasági társaság

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatójának formanyomtatványon be kell jelentenie a tevékenység folytatását/megszűnését.

Telepengedély köteles tevékenység folytatása esetén formanyomtatványon kell kérelmezni a telepengedély kiadását.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet 11.§ (3) bekezdése alapján:

„a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentés megérkezését követő: 8 nap (igazolás kiadására), 15 nap (a szolgáltató nyilvántartásba vételére) az ügyintézési határidő.

Telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap.

kapcsolódó formanyomtatvány benyújtása. A kérelemhez csatolni szükséges:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet1.§ (1) bekezdése alapján telep engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni (5000 Ft).

(2) A fellebbezési eljárás díja 6000 forint.

Jegyző

Feladatra kijelölt szervezeti egység: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal/Hatósági Iroda

Somogy Megyei Kormányhivatalnak címzett, de jegyzőnél előterjesztett jogorvoslattal lehet élni. 

 

 

Csurgó Település