Békéscsaba - Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya eladása, illetve haszonbérbe adása esetén a törvényen, vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog, továbbá a törvényen alapuló előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi, illetve a haszonbérleti szerződést a jogosultakkal hirdetményi úton kell közölni kivéve, ha az adás-vételi szerződés szerinti vevő az állam, mint első helyen álló elővásárlásra jogosult.

Kulcsszavak: Adás-vételi szerződés, hirdetmény, közzététel

Tulajdonos(ok), szerződés szerinti eladó(k)

A közzétételi kérelmet Békéscsaba közigazgatási területén fekvő föld esetében az illetékes jegyzőhöz kell benyújtani, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt, ügyvéd által ellenjegyzett adás-vételi szerződést négy eredeti példányban, amelyek közül egy példánynak biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon kiállítottnak kell lennie. Amennyiben van, akkor a mellékleteket is csatolni kell.

A közzétételi kérelmet az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kell a kérelmezőnek az illetékes jegyzőhöz benyújtania.

A jegyző a benyújtott kérelem alapján 15 napon belül intézkedik a kifüggesztésről.

Az adás-vételi szerződés kifüggesztésének időtartama 60 nap.

A hirdetmény levételét követő 8 napon belül a jegyző valamennyi iratot továbbküldi az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek és erről a kérelmezőt értesíti.

Amennyiben az adásvételi szerződést hirdetményi úton közölni kell az elővásárlásra jogosultakkal (a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján történő kifüggesztés), a közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján (http://www.foldhivatal.hu) közzétett formanyomtatványon kell benyújtani csatolva az ügyvéd által ellenjegyzett adás-vételi szerződést négy eredeti példányban, amelyek közül egy példánynak biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon kiállítottnak kell lennie.

illetékmentes

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

A közzétételi kérelmet, az adás-vételi szerződés 4 példányát és a mellékleteket az illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. A jegyző a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és ezt a szerződéspéldányt 60 napra függeszti ki a települési önkormányzat hirdetőtábláján. Ezen időszak alatt lehet az arra jogosultaknak elővásárlási jognyilatkozatot tenni. A kifüggesztési határidő leteltét követően a jegyző az iratanyagot a mezőgazdasági igazgatási szerv (földhivatal) részére továbbítja.

Föld adásvétel közzétételi kérelem

Föld adásvétel közzétételi kérelem 2a pótlap

Békéscsaba Település