Villamos energia - Szabályzatok,tervek, egyéb dokumentumok jóváhagyása

Az engedélyesek által kidolgozott  villamosenergia-ellátási szabályzatokat, a hálózatfejlesztési tervet, valamint egyes szerződéseket a Hivatal hagyja jóvá. Az átviteli rendszerirányító engedélyes a VET, VET Vhr., és a működési engedélyében foglalt dokumentumok kapcsán köteles a Hivatal jóváhagyását kérelmezni.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamos energia, átviteli rendszerirányító, elosztói engedélyes, szabályzat, terv, hálózatfejlesztési terv, szerződés, jóváhagyás

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 

MEKH