Levéltári adatok igénylése és másolatkiadás egyéb ügyben.

A levéltár őrizetében található dokumentumokról hiteles másolat kiadása minden olyan ügyben, amely nem tartozik a tanulóidő, névváltoztatás, munkaviszony, jogszolgáltatás, ingatlan-nyilvántartás, hagyatéki eljárás, hadigondozás, építésügy tárgykörébe.

Kulcsszavak: levéltár, másolat

Az ügyben érintett, jogosultságát igazoló állampolgár vagy meghatalmazottja.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva, vagy az elektronikus levéltári portálon, a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján, illetve rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálatain és a Kormányablakokban is.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Illetékességi körében a Magyar Nemzeti Levéltár.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

MNL ÜSZ