Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Behajtási tilalommal védett vagy korlátozott közterületre/övezetbe történő bejutáshoz és a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek és engedély köteles helyi közútra történő behajtáshoz közútkezelői hozzájárulás szükséges.

Kulcsszavak: BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő igénye keletkezik.

Magánszemély a kérelmet papíralapon – postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen – vagy elektronikus úton nyújtható be.

Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Ügyintézési határidő 15 nap

A kérelem, amelynek tartalmaznia kell:

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki, Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Közlekedési és Útügyi Osztály

A hozzájárulásban a közút kezelője a közút állagának védelme, a forgalom biztonsága érdekében feltételeket írhat elő.

Szombathely Település