Befektetési vállalkozás tevékenységi kör módosításának engedélyezése

A befektetési vállalkozás, ha a meglévő tevékenységi körét módosítani akarja, akkor az MNB-hez engedélykérelmet kell benyújtania.

Kulcsszavak: befektetési vállalkozás, brókercég, befektetési szolgáltatás, portfóliókezelés, befektetési tanácsadás, sajátszámlás kereskedés, pénzügyi eszköz, értékpapír adásvétel, bróker, kiegészítő szolgáltatás

A befektetési vállalkozás kizárólag az MNB engedélyének birtokában módosíthatja a meglévő tevékenységi körét.

A befektetési vállalkozás tevékenységi kör módosítása iránti kérelmet, valamint annak mellékleteit a befektetési vállalkozásnak, illetve igazolt jogi képviselőjének az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül kell megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

A jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, továbbá a jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b) büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A befektetési vállalkozás tevékenységi körének módosítása kapcsán útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/2-1-1-1-engedelyezesi-utmutato-befektetesi-vallalkozas-tevekenysegenek-mtf-otf-mukodtetesenek-engedelyezese.pdf linken.

Az engedélyezési eljárás lefolytatása díjmentes.

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának határozat/végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél ugyanakkor keresetlevelében kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2007. évi CXXXVIII. törvény  a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

MiFID II

a Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2017/1943 felhatalmazáson alapuló rendelete

a Bizottság 2017. június 19-i (EU) 2017/1945 végrehajtási rendelete

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

MNB