Békéscsaba - Hagyatéki eljárás (leltárfelvétel)

Az állam elemi érdeke, hogy az elhalálozás után az örökhagyó függőben lévő vagyoni viszonyai rendeződjenek; ennek érdekében a hagyatéki eljárást – vagy a póthagyatéki eljárást, ha az alaphagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy – hivatalból kell lefolytatni.

 

Kulcsszavak: Hagyaték, leltár

Öröklésben érdekeltek, öröklésre jogosultak (törvényes örökösök, végrendelet szerinti örökösök, hagyatékkal szemben hiteligényt, követelést benyújtók).

Nyilatkozni a leltárfelvételhez szükséges adatokról.

30 nap

A jegyző által megküldött/letöltött NYILATKOZAT-nyomtatványt és az alábbi (értelemszerűen felmerülő) dokumentumokat kell benyújtani az elhunyt lakóshelye szerinti település jegyzőjéhez:

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

Nincs!

A hagyaték átadását és a kapcsolódó eljárást az illetékes közjegyző folytatja le. A jegyző végzi a hagyatéki leltár felvételét (az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzését és rögzítését), amelyet a közjegyzőnek továbbít.

Békéscsaba Település