BIONYOM nyilvántartásba vétel

A BIONYOM nyilvántartás a NÉBIH által vezetett, Magyarország területén termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott, forgalmazott és Magyarországra importált, illetve Magyarországról exportált biomassza – ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is –, köztes termék, bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó nyomon követésére szolgáló elektronikus hatósági nyilvántartás.

Kulcsszavak: BIONYOM, adatváltozás bejelentés, BIONYOM nyilvántartásba vétel, BÜHGBIONYOM

A biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó (együttesen: BIONYOM ügyfél)

A nyilvántartásba vételi kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan megtehető az e-Papír oldalán.  
 

A kérelem formanyomtatványhoz csatolni szükséges a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati példányát, gazdasági szervezet esetében a kérelmező aláírási címpéldányának másolati példányát benyújtani.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-fenntarthato-biouzemanyag-termelessel-osszefuggo-tajekoztatok-es-elektronikus-adatszolgaltatassal-osszefuggo-tajekoztatok
http://portal.nebih.gov.hu/egyeb/gyakran-ismetelt-kerdesek/buhg

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.h

 

279/2017. (IX. 22.) korm. rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról 10. § (2)-(10a) bekezdés

NÉBIH