KECSKEMÉT - MUNKABÉR/NYUGDÍJ LETILTÁSA

Ha az adós nem fizette meg a tartozását, azt a végrehajtó a munkabéréből, nyugdíjából, valamint egyéb, meghatározott jogviszonyokból származó járandóságából (a továbbiakban együtt: munkabéréből) letiltja és ilyen módon lefoglalja.

Kulcsszavak: letiltás, munkabér levonás, nyugdíj levonás, végrehajtás

A letiltásban foglaltak teljesítésére az adós munkáltatója, illetőleg az adós számára járandóságot, illetményt, munkából eredő díjazást, juttatást, egyéb összeget rendszeresen, időszakonként visszatérően folyósító szerv vagy személy (a továbbiakban: munkáltató) a kötelezett.

A munkáltató a rendszeresített űrlapon tájékoztatja az adóhatóságot a havonta letiltható jövedelem összegéről, valamint a letiltást befolyásoló körülményekről.

Intézkedik, hogy a munkabér esedékessé válásakor (a kifizetésének napján) a letiltott összeget a munkabérből vonják le, és fizessék ki a végrehajtást kérőnek.

A munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. 

A munkabér letiltás a fizetési kötelezettség elévülési idején belül bocsátható ki: ha törvény másként nem rendelkezik, úgy az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 évig, illetve, ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, további 6 hónapig.

A munkáltató a letiltás kézbesítését követő 15 napon belül, az adós egyidejű tájékoztatása mellett tájékoztatja az adóhatóságot a havonta letiltható jövedelem összegéről, valamint a letiltást befolyásoló körülményekről, különösen a folyósított jövedelem összegéről, valamint az azt terhelő egyéb végrehajtói letiltásokról. A letiltható jövedelem összegét befolyásoló körülményekről, illetve a letiltható jövedelem összegének a változásáról a munkáltató a letiltás teljes időtartama alatt, az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az adóhatóságot.

Az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: Adóügy, ügytípus: általános adónyomtatványok címszó alatt kiválasztható:

Visszaigazolás jövedelem letiltásáról űrlap.

Az eljárás illetékmentes.

A letiltást Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörében Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Adó Osztálya bocsátja ki.

Az adóhatóság törvénysértő intézkedése ellen az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő hatóság, továbbá az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti - a sérelmezett intézkedés a tudomására jutásától számított 15 napon belül - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az Adó Osztályhoz benyújtandó végrehajtási kifogást terjeszthet elő, melynek illetéke 5000 forint.

Kecskemét Település