Növényvédő szer forgalomba hozatala

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának engedélyezését, az engedély módosítását és visszavonását a NÉBIH-nél lehet kérelmezni. Az engedélymódosítás speciális esete az engedély érvényességének adminisztratív meghosszabbítása.

Kulcsszavak: Növényvédő szer forgalomba hozatal

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható az e-papír rendszeren keresztül.

Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Ügyintézés határideje: 12 hónap, mely hiánypótlás miatt 6 hónappal meghosszabbítható

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 5. §
Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 28-29. cikk

NÉBIH