Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozására

A kapcsolattartás jogosult, kötelezett, valamint a korlátozottan cselekvőképes kiskorú gyermek közötti rendezését, továbbá a korábban már rendezett kapcsolattartás megváltoztatását a kapcsolattartásra jogosult, illetve a kötelezett, valamint a korlátozottan cselekvőképes kiskorú gyermek kérheti a gyámhatóságtól. A korábban már rendezett kapcsolattartás megváltoztatását a kapcsolattartásra jogosult, illetve kötelezett, valamint a korlátozotttan cselekvőképes kiskorúgyermek kérheti a gyámhatóságtól. 

Kulcsszavak: Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozására

Kapcsolattartás rendezése és megváltoztatása esetén a kapcsolattartásra jogosult illetve kötelezett, valamint a korlátozottan cselekvőképes kiskorú.
Kapcsolattartás végrehajtása esetén a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett.

A személyes megjelenéshez nem kötött jognyilatkozatokat, vagyis az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet és a jogorvoslati kérelmet postai úton, elektronikus úton, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, vagy személyesen lehet előterjeszteni.
Életvitelszerűen külföldön tartózkodó ügyfél esetén személyesen megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot (skype). Ügyfélkapun keresztül az alábbi elérhetőségen van lehetőség elektronikus ügyintézésre. Link: https://gate.gov.hu

60 nap

Kapcsolattartás rendezésére vonatkozó döntés, a szülői felügyelet rendezésére vonatkozó bírósági döntés, illetve gyámhatósági határozatba foglalt megállapodás

Kapcsolattartási eljárásban az eljárás költségeit az ügyfél viseli.

EKEIDR2