SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – A bérbeadó hozzájárulása a lakáscsere szerződéshez

A bérbeadó hozzájárulása a lakáscsere szerződéshez

Kulcsszavak: lakás, lakáscsere, Szombathely

Önkormányzati bérlakásban lakik és érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik.

A bérleti jogviszony cseréjéhez való hozzájárulás megadására a polgármester jogosult, amennyiben az önkormányzati bérlakásban élő bérlő megfelel a 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700 Szombathely, Kossuth u. 1.-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.szombathely.hu oldalról.

Az eljárás költség és eljárás mentes.

Szociális és Lakás Iroda

A kérelemhez csatolni kell az igazolásokat arra vonatkozóan, hogy lakbér,-és közüzemi díj tartozása a szolgáltatók felé nem áll fent.

A 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról.

Szombathely Település